WERKWIJZE

L-Concept Consultancy BV wil graag samen werken aan een voor u succesvol concept. Daarom stellen wij in het begin veel vragen:

  • Wat is de mogelijke opdracht?
  • Wat moet het resultaat zijn na afronding van de opdracht?
  • Wat zijn uw ideeën om dit te bereiken?
  • Wat is de cultuur binnen uw organisatie?
  • Wie zijn de spelers in het veld?
  • Wat zijn kansen en bedreigingen?
  • Wat zijn uw verwachtingen van L-Concept Consultancy BV?
  • Wat is het tijdspad waarin u e.e.a. zou willen realiseren?
  • Hoe wilt u samen werken?
  • Wanneer bent u tevreden?

Uw antwoorden bepalen in hoge mate ons concept en onze (procesgerichte) werkwijze. Het is maatwerk. De uit te voeren consultancy leggen wij vooraf vast. En dan conform gemaakte afspraken aan de slag!

Is ons concept tot die van u geworden en zijn de gewenste resultaten behaald, dan maken wij de eindbalans op. U krijgt een advies voor de toekomst. Verder ontvangt u een Evaluatieformulier. L-Concept Consultancy BV is continu op zoek naar eigen verbeterpunten: daarbij is uw mening van groot belang.