Uitgevoerde opdrachten

Om een beeld te geven van waarvoor L-Concept Consultancy BV wordt benaderd, volgen hierna een aantal uitgevoerde opdrachten bij diverse opdrachtgevers. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

 • Capaciteitsmanagement in de gezondheidszorg, onderwijs en lokale overheid
 • Roosteren in de gezondheidszorg, onderwijs en lokale overheid
 • Organiseren van flexibiliteit in de gezondheidszorg, onderwijs en lokale overheid
 • Saneren van zorgorganisaties met (financiële) problemen
 • Reorganisatie van buitendienst in gemeente
 • Missie en visie ontwikkeling
 • Interim management voor zowel Dagbesteding als Wonen binnen diverse VG instellingen
 • Management ten behoeve van flexibiliseren, o.a. diverse Flexbureau’s
 • Verandertrajecten naar WMO proof organiseren van zorg, inclusief management- en teamondersteuning
 • Opzetten van nieuwe (dagbesteding-) locaties
 • Traject bedrijfsmatig werken binnen de gezondheidszorg
 • Onderzoek naar capaciteitsmanagement en wijze van planning binnen diverse VG, V&V en GGZ instellingen
 • Het ontwikkelen, organiseren en implementeren van CFR op maat binnen diverse VG, GGZ, en V&V instellingen als ook ziekenhuizen
 • Opmaken van pakket van eisen en wensen, ten behoeve van softwareselectie planningsapplicatie
 • Ontwikkelen en verzorgen van trainingen rondom invoeren van een elektronisch patiënten dossier
 • Ontwikkelen en verzorgen van teamdagen
 • Procesbegeleiding in verandertraject
 • Ontwikkelen en verzorgen van beleid, procedures en workshops rondom wet- en regelgeving (Big, BOPZ, WGBO,WMO)
 • Het geven van trainingen rondom de WMO, dit voor toekomstige WMO consulenten binnen gemeenten