Offerte aanvraag In Company cursus

Cursus
Bedrijfsgegevens

NB:

  • Persoonlijke en/of bedrijfsgegevens zijn enkel noodzakelijk voor onze administratie en facturatie. Persoonlijk en/of bedrijfsgegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.
  • Uw gegevens worden bewaard tot realisatie van de cursus dan wel het moment van niet ingaan op de uitgebrachte offerte.

Voorwaarden:

  • Opdrachtgever heeft kennis genomen van de Cursusvoorwaarden van L-Concept Consultancy BV en gaat daarmee akkoord
    • Deze zijn te vinden op de website van L-Concept Consultancy en worden daarnaast als bijlage meegezonden bij de definitieve bevestiging van deelname door L-Concept Consultancy BV
  • Na ondertekening van deze offerte aanvraag wordt binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen.
  • Aanvragen van een offerte geeft geen enkele verplichting tot definitieve afname van een cursus