Inschrijving cursus Planner

Persoonlijke gegevens
Certificaatgegevens
Bedrijfsgegevens
NB: Persoonlijke en/of bedrijfsgegevens zijn enkel noodzakelijk voor onze administratie, facturatie en het opmaken van het certificaat. Persoonlijk en/of bedrijfsgegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.
Voorwaarden:
  • Opdrachtgever heeft kennis genomen van de Cursusvoorwaarden van L-Concept Consultancy BV en gaat daarmee akkoord.
    Deze zijn te vinden op de website van L-Concept Consultancy en worden daarnaast als bijlage meegezonden bij de definitieve bevestiging van deelname door L-Concept Consultancy BV
  • Na definitieve bevestiging van deelname door L-Concept Consultancy worden de kosten voor de cursus gefactureerd aan de opdrachtgever
  • Betalingstermijn is uiterlijk 21 dagen na factuurdatum.
Indien dit formulier door opdrachtgever later ondertekend wordt, gelieve dan een kleine streep in de linkerbovenhoek van het vak 'Handtekening opdrachtgever' te zetten.