Rooster maken: een fluitje van een cent!

Rooster maken is één van de drie onderdelen van CFR: Capaciteitsmanagement, Flexibiliseren en Roostermethode.

Rust en regelmaat in een rooster dat wil iedere medewerker

Rooster maken een lastig proces?

Veelal wel: iedere maand een rooster maken, dat moet voldoen aan eisen van wet- en regelgeving en allerlei kwaliteitseisen. Ook moet het aan persoonlijke wensen van medewerkers voldoen. Na oplevering van het rooster valt deze snel weer om door alle roosterverstoringen. Een roostermaker is niet te benijden… 

Roosterapplicatie biedt uitkomst

Roosterapplicaties leveren een belangrijke bijdrage in het overzicht en verwerking van planning van medewerkers. Zij zijn in staat om een oplossing te bieden voor vele wensen, problemen en uitzonderingen. Een roosterapplicatie gaat optimaal ondersteunen als het proces van roosteren op orde is. En dat wordt met regelmaat vergeten. Is het proces niet op orde, dan kan een roosterapplicatie nooit optimaal ondersteunen.

Hoe kan dat anders?

Breng het roosterproces in lijn met Roostermethode. Roostermethode geeft de handvatten een eenvoudig en uniform roosterproces te ontwikkelen die past bij de specifieke omstandigheden van uw organisatie en rekening houdt met verschillen binnen de organisatie. Dit is mogelijk doordat wat planbaar is ook planbaar wordt gemaakt. Dat kan vaker dan gedacht.

Wat is het effect van Roostermethode?

Roostermethode biedt rust, regelmaat en voorspelbaarheid in het rooster waarbij het belang van zowel cliënt als medewerker in balans is. Een tevreden medewerker, een lager ziekteverzuim, voldoen aan wet- en regelgeving, meer flexibiliteit, continuïteit in de bedrijfsvoering: een aantal positieve effecten.

Daarnaast is ook optimaal gebruik van de roosterapplicatie mogelijk. Een goed proces en de roosterapplicatie maakt het roosteren tot een fluitje van een cent: maken van roosters is geen tijdrovende klus meer. Er is weer tijd voor de cliënt.

Verbetering van uw roosterproces?

Wij maken graag een afspraak om samen de toegevoegde waarde van Roostermethode in uw organisatie te ontdekken.