CFR

Website Pagina CFR

Wat is CFR?

CFR staat voor Capaciteitsmanagement, Flexibiliseren en Roostermethode.

Capaciteitsmanagement start altijd bij de cliënt: wie is deze persoon en wat zijn de behoeftes van deze persoon? Vervolgens worden deze behoeftes vertaald naar hulpvragen en hulpwensen.
Deze worden vertaald naar noodzakelijke ondersteuningsactiviteiten en omgezet naar een vaste en flexibele formatie. Als laatste wordt alles financieel vertaald.

Flexibiliseren is het vorm geven van de flexibele schil binnen de organisatie. Dat kan op verschillende wijzen, waarbij altijd capaciteitsmanagement als vertrekpunt wordt genomen. Dat maakt dat flexibiliseren geen blackbox wordt, maar een bewust gekozen en gecalculeerd organisatieonderdeel.

Roostermethode is een vorm van cyclisch plannen, waarbij voorspelbaarheid en flexibiliteit worden gecombineerd. Medewerkers hebben maximale verantwoordelijkheid voor het eigen rooster zonder alle rompslomp daar omheen. Balans tussen werk en privé wordt optimaal geborgd. Verstoringen in het rooster zijn tot een minimum teruggebracht en kan vrijwel altijd worden opgelost.

Wat doet CFR?

Capaciteitsmanagement is sturen door dynamisch te begroten. Altijd startende vanuit de cliënt. Door steeds vooraf te weten “Wat gebeurt mij als….” kan er gestuurd worden aan de voorkant van een proces. Het overkomt je niet, je maakt bewuste keuzes. Flexibiliteit betekent inzet van medewerkers op de momenten dat het nodig is. Roostermethode is het efficiënt plannen van medewerkers op basis van capaciteitsmanagement. Daarbij is balans van medewerkers tussen verantwoordelijkheden naar het werk en naar privé een uitgangspunt.

Wat levert CFR op?

Deze vraag beantwoorden wij vanuit verschillende optieken:

  • De cliënt
  • De werkvloer
  • De manager
  • De organisatie

De cliënt:
Ondersteuning die echt nodig is, op het juiste moment aangeboden en dat door een gekwalificeerde medewerker. Als cliënt sta je eindelijk echt centraal!

De werkvloer:
Noodzakelijke activiteiten die door een team zijn gedefinieerd, ook in de praktijk echt kunnen uitvoeren! En dat binnen een rooster wat aansluit bij de eigen privésituatie.

De manager:
Het stuur in handen door vooraf te kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren bij iedere denkbare verandering: Effectief door het bieden van kwaliteit en daarmee tevreden klanten. Efficiënt sturen op mens en middelen. Exploitabel omdat prognose en realisatie erg dicht bij elkaar liggen.

De organisatie:
Kwaliteit van zorg, transparante structuren en processen, welke binnen de vastgestelde begroting kunnen draaien. Geen verrassing voor de toekomst maar weten hoe je gaat aansluiten op (maatschappelijke) ontwikkelingen.