Van ons naar uw concept

L-Concept Consultancy BV staat voor het ontwikkelen, organiseren en implementeren van beleid, werkwijzen en methodes. Dit doen wij door ons concept te maken tot die van uw organisatie. Vervolgens organiseren wij met u de werkwijze en ondersteunen wij bij de implementatie. Van begin tot einde.

Wij bieden concepten op vele fronten. Primair voor de gezondheidszorg. Startpunt bij ons is altijd de cliënt. En dan de zorg en ondersteuning organiseren: effectief, efficiënt en exploitabel.

Effectief is het bieden van kwaliteit van zorg.
Efficiënt is alleen het juiste doen: niets meer maar zeker ook niet minder. Exploitabel is dat de zorg en ondersteuning betaalbaar blijft.
Wij bewijzen dat het bieden van kwaliteit van zorg leidt tot een gezonde bedrijfsvoering. Dat maakt ons anders dan anderen. 

L-Concept Consultancy BV is landelijk expert op het gebied van capaciteitsmanagement, flexibiliseren en roostermethode (CFR).  CFR kan in iedere (zorg-)omgeving worden doorgevoerd. Adviseurs van L-Concept Consultancy BV zijn daarom gespecialiseerde generalisten.

 

WERKWIJZE

L-Concept Consultancy BV wil graag samen werken aan een voor u succesvol concept. Daarom stellen wij in het begin veel vragen:

 • Wat is de mogelijke opdracht?
 • Wat moet het resultaat zijn na afronding van de opdracht?
 • Wat zijn uw ideeën om dit te bereiken?
 • Wat is de cultuur binnen uw organisatie?
 • Wie zijn de spelers in het veld?
 • Wat zijn kansen en bedreigingen?
 • Wat zijn uw verwachtingen van L-Concept Consultancy BV?
 • Wat is het tijdspad waarin u e.e.a. zou willen realiseren?
 • Hoe wilt u samen werken?
 • Wanneer bent u tevreden?

Uw antwoorden bepalen in hoge mate ons concept en onze (procesgerichte) werkwijze. Het is maatwerk. De uit te voeren consultancy leggen wij vooraf vast. En dan conform gemaakte afspraken aan de slag!

Is ons concept tot die van u geworden en zijn de gewenste resultaten behaald, dan maken wij de eindbalans op. U krijgt een advies voor de toekomst. Verder ontvangt u een Evaluatieformulier. L-Concept Consultancy BV is continu op zoek naar eigen verbeterpunten: daarbij is uw mening van groot belang.

CONCEPTEN

Wesite Pagina Concepten

L-Concept Consultancy BV heeft een scala aan concepten, gebaseerd op onze expertise. Naast CFR hebben wij bijvoorbeeld concepten als:

 • Anders Beter
  • Kijk met andere ogen naar uw cliënten en bepaal dan hun noodzakelijke ondersteuning. Zowel uw cliënten als uw medewerkers worden er blij en gelukkig van!
 • Tijd maakt wijs
  • Een concept voor het onderwijs: docenten in hun kracht en daarmee meer kwaliteit van onderwijs
 • Dynamisch begroten
  • Managers hebben continu grip op de bedrijfsvoering;  zorgfinancials ondersteunen managers op een geheel nieuwe wijze!

Desgewenst ontzorgen wij uw organisatie volledig. Wij brengen uw activiteiten in kaart, bepalen de noodzakelijke formatie, organiseren uw flexibiliteit, zetten alles exploitabel naar de praktijk en maken en onderhouden uw planning. Dat hebben wij gevat in 3 deelconcepten:

 • Capaciteitsmanagement als service
  • Wij  definiëren (Lean en SMART) uw activiteiten, zetten dit om naar een formatie en maken uw organisatie exploitabel. Dat doen wij vaak in de zorg maar ook daarbuiten.
 • Flexibiliteit als service
  • Iedere activiteit vraagt om een vaste maar ook om een flexibele bezetting. Wij brengen dat in kaart en helpen u dit ook concreet te organiseren.
 • Rooster als service
  • Plannen is een vak. Wij verstaan dat vak als geen ander. Wij helpen u graag met het maken, onderhouden en volhouden van een planning.

Wij ondersteunen u met onze eigen software. U hoeft geen software aan te schaffen, maar betaalt enkel een vast bedrag per maand. Of wij doen het op afstand met uw software. Zelfs een combinatie is mogelijk: deels uw software en deels die van ons. U zegt het maar..

CFR

Website Pagina CFR

Wat is CFR?

CFR staat voor Capaciteitsmanagement, Flexibiliseren en Roostermethode.

Capaciteitsmanagement start altijd bij de cliënt: wie is deze persoon en wat zijn de behoeftes van deze persoon? Vervolgens worden deze behoeftes vertaald naar hulpvragen en hulpwensen.
Deze worden vertaald naar noodzakelijke ondersteuningsactiviteiten en omgezet naar een vaste en flexibele formatie. Als laatste wordt alles financieel vertaald.

Flexibiliseren is het vorm geven van de flexibele schil binnen de organisatie. Dat kan op verschillende wijzen, waarbij altijd capaciteitsmanagement als vertrekpunt wordt genomen. Dat maakt dat flexibiliseren geen blackbox wordt, maar een bewust gekozen en gecalculeerd organisatieonderdeel.

Roostermethode is een vorm van cyclisch plannen, waarbij voorspelbaarheid en flexibiliteit worden gecombineerd. Medewerkers hebben maximale verantwoordelijkheid voor het eigen rooster zonder alle rompslomp daar omheen. Balans tussen werk en privé wordt optimaal geborgd. Verstoringen in het rooster zijn tot een minimum teruggebracht en kan vrijwel altijd worden opgelost.

Wat doet CFR?

Capaciteitsmanagement is sturen door dynamisch te begroten. Altijd startende vanuit de cliënt. Door steeds vooraf te weten “Wat gebeurt mij als….” kan er gestuurd worden aan de voorkant van een proces. Het overkomt je niet, je maakt bewuste keuzes. Flexibiliteit betekent inzet van medewerkers op de momenten dat het nodig is. Roostermethode is het efficiënt plannen van medewerkers op basis van capaciteitsmanagement. Daarbij is balans van medewerkers tussen verantwoordelijkheden naar het werk en naar privé een uitgangspunt.

Wat levert CFR op?

Deze vraag beantwoorden wij vanuit verschillende optieken:

 • De cliënt
 • De werkvloer
 • De manager
 • De organisatie

De cliënt:
Ondersteuning die echt nodig is, op het juiste moment aangeboden en dat door een gekwalificeerde medewerker. Als cliënt sta je eindelijk echt centraal!

De werkvloer:
Noodzakelijke activiteiten die door een team zijn gedefinieerd, ook in de praktijk echt kunnen uitvoeren! En dat binnen een rooster wat aansluit bij de eigen privésituatie.

De manager:
Het stuur in handen door vooraf te kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren bij iedere denkbare verandering: Effectief door het bieden van kwaliteit en daarmee tevreden klanten. Efficiënt sturen op mens en middelen. Exploitabel omdat prognose en realisatie erg dicht bij elkaar liggen.

De organisatie:
Kwaliteit van zorg, transparante structuren en processen, welke binnen de vastgestelde begroting kunnen draaien. Geen verrassing voor de toekomst maar weten hoe je gaat aansluiten op (maatschappelijke) ontwikkelingen.

PARTNERS

Trajectory BV

Trajectory BV richt zich op het ontwikkelen en implementeren van software. Trajectory BV is het bedrijf dat capaciteitsmanagement van L-Concept Consultancy BV in een applicatie heeft verwerkt. Er is dus een goede oplossing voor softwarematige ondersteuning op het gebied van capaciteitsmanagement.

Ultraware

Ultraware analyseert en optimaliseert je bedrijfsproces en realiseert je bedrijfssoftware. Wij helpen je van een behoefte naar de oplossing. Daarbij maken we gebruik van onze jarenlange ervaring en constante technische innovaties.

CompanyPoint

CompanyPoint BV is een allround ICT-dienstverlener met een sterke focus op (hybride) cloudoplossingen. CompanyPoint verzorgt voor L-Concept Consultancy BV de implementatie en ondersteuning van hun informatiesystemen.

 

Uitgevoerde opdrachten

Om een beeld te geven van waarvoor L-Concept Consultancy BV wordt benaderd, volgen hierna een aantal uitgevoerde opdrachten bij diverse opdrachtgevers. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

 • Capaciteitsmanagement in de gezondheidszorg, onderwijs en lokale overheid
 • Roosteren in de gezondheidszorg, onderwijs en lokale overheid
 • Organiseren van flexibiliteit in de gezondheidszorg, onderwijs en lokale overheid
 • Saneren van zorgorganisaties met (financiële) problemen
 • Reorganisatie van buitendienst in gemeente
 • Missie en visie ontwikkeling
 • Interim management voor zowel Dagbesteding als Wonen binnen diverse VG instellingen
 • Management ten behoeve van flexibiliseren, o.a. diverse Flexbureau’s
 • Verandertrajecten naar WMO proof organiseren van zorg, inclusief management- en teamondersteuning
 • Opzetten van nieuwe (dagbesteding-) locaties
 • Traject bedrijfsmatig werken binnen de gezondheidszorg
 • Onderzoek naar capaciteitsmanagement en wijze van planning binnen diverse VG, V&V en GGZ instellingen
 • Het ontwikkelen, organiseren en implementeren van CFR op maat binnen diverse VG, GGZ, en V&V instellingen als ook ziekenhuizen
 • Opmaken van pakket van eisen en wensen, ten behoeve van softwareselectie planningsapplicatie
 • Ontwikkelen en verzorgen van trainingen rondom invoeren van een elektronisch patiënten dossier
 • Ontwikkelen en verzorgen van teamdagen
 • Procesbegeleiding in verandertraject
 • Ontwikkelen en verzorgen van beleid, procedures en workshops rondom wet- en regelgeving (Big, BOPZ, WGBO,WMO)
 • Het geven van trainingen rondom de WMO, dit voor toekomstige WMO consulenten binnen gemeenten

NIEUWS

CONTACT

Bel Ons

Tel: 06-45414100
KvK nummer: 53442415

EMAIL

info@l-concept.nl

Adres

L-Concept Consultancy BV
Sparrenlaan 23
9401 RB Assen

CONTACTFORMULIER

Wilt u meer weten? Vul dan het contact formulier in. Of bel of e-mail ons